Η Γαλλική Οικονομία το Α΄ Εξάμηνο του 2010

από kapetanios

ΠΑΡΙΣΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΠΗΓΗ
Οικονομικοί Δείκτες Γαλλικής Οικονομίας σε τρέχουσες τιμές

Ο ρυθμός ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του 2010 παρουσίασε βελτίωση (κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο του έτους) ανερχόμενος σε 0,6% του ΑΕΠ, συγκριτικά με τους αρνητικούς ρυθμούς που κινήθηκε το 2009. Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος καθώς και η αύξηση κατά 0,2% των δαπανών των νοικοκυριών είχε ως αποτέλεσμα την έξοδο από την φάση των αρνητικών ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ.  Σημειώνεται ότι η γαλλική οικονομία είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές που εξέρχεται από την ύφεση πράγμα που δείχνει τις αντοχές της αλλά και τα θετικά αποτελέσματα του κυβερνητικού προγράμματος επανεκκίνησης της οικονομίας (plan de relance de l’économie) που εξαγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2008 από τον Πρόεδρο Σαρκοζύ ύψους 26 δισ. ευρώ.

Η ανεργία η οποία παρουσίασε σταθερή μείωση τα τελευταία χρόνια και έφτασε στο 7,5% το 2008, έναντι 10% του 2004, σημειώνει από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 σημαντική επιδείνωση. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 κινείται με ποσοστό 9,5%. Το ποσοστό των ανέργων νέων είναι ιδιαίτερο υψηλό. Ένας στους πέντε άνεργους είναι κάτω των 25 ετών. Η ανεργία πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες καθώς το ποσοστό των γυναικών που αδυνατούν να εξεύρουν απασχόληση ανέρχεται σε 10,5%, έναντι 9% των ανδρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας ο αριθμός των ανέργων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 εκτιμάται στα 2,8 εκατομμύρια άτομα.

Το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 1.489,1 δισ. ευρώ το 2009, ήτοι ποσοστό 77% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας εμφανή επιδείνωση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος που ήταν 1.327,1 δισ. ευρώ, ήτοι 68% του ΑΕΠ.  Για το 2010 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 85% του ΑΕΠ. Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας παρουσιάζει εντυπωσιακή επιδείνωση από το 2008 που ήταν στο 3,4% και αναμένεται να ανέλθει στα τέλη του τρέχοντος έτους (2010) σε ποσοστό 8,5%, ήτοι 150 δισ. ευρώ. Η σημαντική επιδείνωση όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος αποδίδεται από την μια στην σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τα δύο τελευταία χρόνια και από την άλλη στο πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας ύψους 26 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2008.

2. Γαλλική Οικονομία και Προβλήματα

Τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η γαλλική οικονομία είναι κυρίως η μείωση, τα τελευταία χρόνια, της ανταγωνιστικότητας, η μετεγκατάσταση πολλών παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό, κυρίως στους κλάδους της κατασκευής αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και ενδυμάτων καθώς και  η ανελαστική αγορά εργασίας. Η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε το βασικό αίτιο της πτώσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς η γαλλική οικονομία παράγει κυρίως υπηρεσίες και τελικά καταναλωτικά προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Γαλλίας ισοτιμία ευρώ/δολαρίου πέραν της ισοτιμίας 1 προς 1,20 συμβάλει στην μείωση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας και οδηγεί σε πτώση των εξαγωγών της. Η διεθνής οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, καθώς για πρώτη φορά μετά από τουλάχιστον μια δεκαετία παρατηρήθηκαν αρνητικοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ (-2,2% το 2009). Παρόλα αυτά όμως, η σημαντική επιρροή που ασκεί παραδοσιακά το γαλλικό κράτος σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας και το πρόγραμμα αναθέρμανσης της οικονομίας ύψους 26 δισ. ευρώ, επηρέασαν θετικά την οικονομία και συνετέλεσαν ώστε η Γαλλία να είναι από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που εξέρχεται από την ύφεση  από το 2ο τρίμηνο του 2009.

3. Η Οικονομική πολιτική του Προέδρου Σαρκοζύ

Οι γαλλικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε εκσυγχρονιστικά μέτρα με σκοπό την απελευθέρωση των αγορών και της ανελαστικής αγοράς εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων μεγάλων δημοσίων οργανισμών όπως τα Γαλλικά Ταχυδρομεία, ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, η προώθηση πολιτικών συγχωνεύσεων επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργηθούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ηγέτες σε διεθνή κλίμακα, καθώς και η προώθηση προγράμματος εθνικού δανείου ύψους περίπου 35 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδυτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας.  Κατευθυντήρια αρχή της δημοσιονομικής πολιτικής της Γαλλίας, πριν η οικονομική ύφεση πλήξει την οικονομία της χώρας  ήταν η εξάλειψη του δημόσιου ελλείμματος μέχρι το 2012. Ο στόχος αυτός με τις υφιστάμενες συνθήκες αναδεικνύεται ανέφικτος ενώ η Γαλλία προγραμματίζει την μείωση του ελλείμματος κάτω του 3% από το 2013. Το πρόγραμμα ενίσχυσης και αναθέρμανσης της οικονομίας που εξήγγειλε η γαλλική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2008 ύψους άνω των 26 δισ. ευρώ, επιδείνωσε τα δημόσια οικονομικά, αύξησε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και επιβάρυνε το δημόσιο χρέος της χώρας με την προοπτική της γρήγορης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κρίσης. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης προσανατολίζεται κυρίως στους τομείς της κατασκευής δημοσίων υποδομών και ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

4. Εθνικό Σχέδιο Γαλλίας για αντιμετώπιση Οικονομικής Κρίσης

Για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Γαλλία έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργοποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα από μηχανισμούς κρατικών χρηματοδοτικών παρεμβάσεων. Το μέγεθος της οικονομικής ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος ανέρχεται συνολικά σε 360 δισ. ευρώ. Η στήριξή του θα απορροφήσει 320 δισ. προκειμένου να ενισχυθεί η διατραπεζική χρηματοπιστωτική ρευστότητα. Εκ παραλλήλου το κράτος θα διαθέσει κεφάλαια ύψους 40 δισ. ευρώ για την διασφάλιση τη πιστωτικής βιωσιμότητας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ έχει θεσπίσει την συμμετοχή και τον αποφασιστικό έλεγχό του στην διοίκησή τους.

Το δημοσιονομικό πακέτο στήριξης της γαλλικής οικονομίας που υιοθέτησε η Γαλλία, αντιστοιχεί στο 1,3% του ΑΕΠ. Το εκτεταμένο πρόγραμμα για την ανάκαμψη της γαλλικής οικονομίας είναι της τάξεως των 26 δισ. ευρώ όπου το 40% κατευθύνεται στις δημόσιες επενδύσεις, αντίστοιχο ποσοστό ύψους 40% στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 20% προορίζεται για την ενίσχυση της αυτοκινητοβιομηχανίας και την παροχή κινήτρων για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε επιχειρήσεις (κάτω των 10 εργαζόμενων).

Η υλοποίηση του γαλλικού εθνικού σχεδίου σηματοδοτεί και την ομολογία της επίσημης μεταστροφής της οικονομικής πολιτικής της Γαλλίας η οποία αποδεσμεύεται από την αυστηρή τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του περιορισμού των δημοσίων δαπανών.

Τα σχέδια της κυβέρνησης Sarkozy, εκτιμάται, ότι τροφοδότησαν την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας με ποσοστό ύψους 0,6% το 2009, αλλά και διεύρυναν το έλλειμμα του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ στο -8,3% και συσσώρευσαν επιπλέον 20 δισ. ευρώ στο δημόσιο χρέος.

4 Σχόλια to “Η Γαλλική Οικονομία το Α΄ Εξάμηνο του 2010”

 1. Γιατί κοιτάμε το ΑΕΠ; Το ΑΕΠ είναι το πηλίκο μιας κομφορμιστικής και απαράδεκτα συμψηφιστικής διαίρεσης. Η κρίση πρωτίστως επηρεάζει πάντα τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.

 2. ακόμη μια χώρα που υποκύπτει στο τραπεζικό σύστημα κοινωνικοποιώντας τις ζημιές του.
  Πάντως το Ελληνικό υπουργείο των εξωτερικών δεν έχει κανένα πρόβλημα να περιγράψει με κάθε σαφήνεια τι συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες…..εκτός της δικής μας.
  Δηλαδή ο Σαρκοζί έχει σκοπό την απελευθέρωση των αγορών και της ανελαστικής αγοράς εργασίας και προωθεί συγχωνεύσεις επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργηθούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ηγέτες σε διεθνή κλίμακα, αλλά ο γιωργάπης μάχεται για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων εις το όνομα του πολίτη και των εργαζομένων…
  *
  Δείμε το ΑΕΠ είναι ένα σημείο αναφοράς , δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η αναφορά σε απόλυτα μεγέθη είναι σκέτη ανοησία-μην κοιτάς που στην περίπτωση του προεκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ έπιασε 🙂

 3. Με το σχόλιό σου συμφωνώ απολύτως…

Trackbacks

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: