Αίτια της ηθικής και ψυχικής μολύνσεως υποβοηθούντα τα μέγιστα την ανάπτυξιν του αυνανισμού

από kapetanios

«Από τα επαγγέλματα , τό τών ραπτριών εθεωρήθη ως επιρρεπές εις τον αυνανισμόν. Η ραπρομηχανή κατηγορήθη ως αίτιον προκλητικόν του αυνανισμού.
Μερικαί παιδιαί και ασκήσεις (γλίστρημα επί ξύλου, έλκυθρα, ποδήλατον , ιππασία, κλπ) εθεωρήθησαν υπό τινων υποβοηθούσαι τόν αυνανισμόν»

10 Σχόλια to “Αίτια της ηθικής και ψυχικής μολύνσεως υποβοηθούντα τα μέγιστα την ανάπτυξιν του αυνανισμού”

 1. Το κείμενο είναι «άπαιχτο» στο σημείο που αναφέρει ότι (κάποιος τρίτος, όχι ο ίδιος) αιτία για τον αυνανισμό στα αγόρια είναι τα πανταλονια.

  Και τοποθετείται ως εξής:
  «..η γνώμη αύτη είναι υπερβολική και μόνο το γέλωτα μπορεί να προκαλέσει…..»,

  κρατάει δηλαδή τις «αποστάσεις» του από τους ακραίους, αφήστε που ως σόφρων θα σκέφθηκε , αν βάλλουμε εναντίον του να φορούν τα αγόρια πανταλόνια, πού οδηγούμεθα;,

  αλλά επειδή, ένας είναι ο εχθρός, η έξις εις τον αυνανισμόν, δεν κρατιέται και συμπληρώνει:
  » …..υπάρχει όμως σε αυτήν κάποια δόσις αληθείας»
  (δηλαδή, κατά το ανέκδοτο «και αυτό σωστό είναι»)

 2. Καπετάνιε.
  Με πρόκανες.
  Θα προσθέσω όμως , ένα τμήμα από ολόκληρο άρθρο το οποίο ετοίμαζα (είναι ημιτελές ακόμη).

  Ο αυνανισμός κατά τα Χριστιανικά χρόνια. (Ταγοί πιστών, λόγιοι και ιατροί).

  Εξετάζοντας προσεκτικά τα χριστιανικά χρόνια, θα παρατηρήσουμε , ότι ο αυνανισμός , πέρασε ακούσια στην παρανομία , διότι , αφενός οι αλλεπάλληλες σταυροφορίες απαιτούσαν όλο και περισσότερα ακονισμένα σπαθιά , και αφετέρου ο Χριστιανισμός όλο και περισσότερους πιστούς. Βέβαια, ακόμη και οι πιστότεροι των πιστών εξακολουθούσαν να αυνανίζονται , όμως κρυφίως και παρά τον εκφοβισμό τον οποίον υπέστησαν, κυρίως από τον λεγόμενο ‘’ορθόδοξο’’ χριστιανισμό, μερικά κείμενα του οποίου σας παραθέτω με σκοπό να εισέλθετε – εξ απαλών ονύχων – στο κλίμα της εποχής εκείνης.

  «Ζημίαν αιώνιον εις την ψυχήν, διατί την υστερεί της Βασιλείας των ουρανών, και την καταδικάζει εις την παντοτεινήν τιμωρίαν της κολάσεως, ως λέγει ο Παύλος.(Α’ Κορινίου. ς’.9.)
  Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε ειτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι.»
  ’’Η μαλακία, καθώς λέγει Ιωάννης ο της Κλίμακος (λογιοι .ιέ. ), είναι ΄΄πορνεία γινομένη χωρίς άλλου σώματος, υπό της οποίας έπεσεν ο μέγας εκείνος αναχωρητής, ο προστάζων μεν πρότερον τους αγρίους όνους, ύστερον δε υπό των ονάγρων διαβόλων εμπαιχθείς.’’
  «Την μαλακίαν ο ίδιος Ιωάννης (λόγ.τω αυτώ) θάνατον ονομάζει και απώλειαν πτώματος.
  ΄΄ Όθεν επειδή και η αμαρτία αύτη συμπεριφέρεται μαζή με ημάς, πολλά δύσκολον είναι να κάμη αποχήν από αυτήν, και να μετανοήση όποιος μίαν φοράν πιασθή από αυτήν.»
  “Η μαλακία γίνεται τριών λογιών,ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου,ή με το χέρι άλλου,ή με το κοπάνισμα και το κτύπημα εις τα μηρία.Δεν πρέπει τούτο να λανθάνει τους Πνευματικούς Πατέρας,ότι η κατάρατος μαλακία προχωρεί και εις τα γυναίκας.Δια τούτο και αυταί πρέπει να κανονίζονται ωσάν οι άνδρες,ίνα μη λέγω και βαρύτερα“
  Όμως, και οι λόγιοι ιατροί της εποχής εκείνης, την απέτρεπαν ασυζητητί. Οι γραπτά αποτυπωμένες ιατρικές απειλές, δεν άφηναν καμία αμφιβολία για τις ανεπίστροφες και δραματικές επιπτώσεις στα σώματα των αυνανιζομένων.
  «Όποιος θέλει, ας αναγνώση το νεοτύπωτον ‘βιβλιάριον το περί μαλακίας’, και εκεί θέλει ιδεί τας αναριθμήτους ασθενείας και συμπτώματα που προξενεί η αμαρτία αύτη εις τους μαλακοποιούς, κατά τας γνώμας των φυσικών και των ιατρών. Εκεί θέλει εύρει ότι είναι αφρονέστατοι εκείνοι οπού διά της μαλακίας και πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το βάλσαμον και η δύναμίς, και το πλέον πολύτιμον υγρόν του σώματός των, τόσον αναγκαίον εις την ζωήν και σύστασιν του σώματος, ώστε οπού, κατά πάντας τους ιατρούς, ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμια αίμα, και η δύναμίς εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμίων του αίματος.»
  «Προξενεί και ζημίαν εις το σώμα και εις την υγείαν του σώματος, διά τι καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί, διά τι
  Α’.κιτρινίζουσι,
  Β’. αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,
  Γ’. ασθενεί η όρασίς των οφθαλμών τους,
  Δ’. χάνουσι την φωνήν,
  Ε’. χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,
  Η’. τρέμει το σώμα των, κ.λ.π.
  Τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλίγωρα και αποθνήσκουσι κακώς.»

 3. εμ , έτσι πεσμου ντε.
  και γώ έψαχνα να βρω γιατί είμαι τόσο μαλάκας.
  Μπορεί να μη φοράω πιά κορσέ, και να μη δύναμαι να φάω αστακούς και στρείδια.
  Τις γαρίδες μου όμως τις θέλω.
  Και με δεδομένη την καθημερινή μου λαιμαργία γιά τον καφέ.
  Και το ποδήλατο … τώρα μπορώ να ζήσω χωρίς αυταπάτες και αναζητήσεις.
  🙂

  Παρεπιπτόντως,
  ο πατήρ Ζουράρις (ως γιατρός ), όπως έγραψε ο υιός στο «Γελάς, Ελλάς , Αγελάς »
  όταν ήταν «διακοπεύων» σε νησί της επικράτειας , είδε κι έπαθε να πείσει τους
  ορθόδοξους συμπαραθεριστάς του κομμουνιστάς, πως παρόλο που το απαγορεύει το κόμμα,
  ενίοτε
  και με την άδεια του Στάλιν , σάμ τάιμς το αυνανίζεσθαι ..επιβάλλεται.)
  δ

 4. Αμ’ το ‘χω καταλάβει εγώ πως πάτε γυρεύοντας φιρί φιρί να σας ευχηθούνε πάλι περαστικά. Και θα ‘χαουν άδικο; Όχι, πείτε μου, θα ‘χουν άδικο;;;

  Ως γνωστόν, τον μαλάκα πολλοί εμίσησαν, τη μαλακία ουδείς. 😆

  Καλημερούδια a tutti.

 5. @demetrat: Του πατρός (σεξολόγου παρακαλώ) Ζουράρι συνηγορούντος, ο υιός αμέτι-μουχαμέτι τόβαλε να τον ξεπεράσει κι από τότε η…χούφτα ροδάνι πάει του μαλάκα.
  Εμ έτσι πες τε ντε.
  Τώρα εξηγούνται όλα με τον Μισγάγγειο τον Απερινόητο μαλάκα!

 6. πέσμε τώρα πως και ο γάγγης ποταμός , προέρχεται απ τη μαλακία του Ζουράρι υιού…
  να πέσω να πνιγώ.
  δ

 7. Τελικά η Παράδοση έρχεται να συγκλίνει με τις σύγχρονες αντιλήψεις.
  Τώρα βλέπω το «βάθος» στις θεωρίες της ομοιοπαθητικής , του υγειινισμού κλπ.
  Έτσι και εκεί τίθενται , ανάλογου «ύφους» προτάσεις για την αποφυγή του τρεμουλιάσματος, της ωχρότητος (κιτρίνισμα), μέχρι και για τη χώνεψη.
  Πρέπει να οπλιστεί και το marketing των εν λόγω ότι «κόβεις και τη μ@@@κια»

 8. (ας μου συγχωρέσει την παράφραση ο Καρζής) Η μαλακία ως παράγων του ανθρώπινου βίου θα έπρεπε να απασχολεί σύσσωμη την επιστημονική κοινότητα.
  Οι σοφότεροι δε των συγγραφέων δεν θα έπρεπε να αρνούνται την προσέγγιση της ελπίζοντας έτσι να διατηρήσουν αλώβητη την σοβαροφάνεια τους !

 9. Για κάθε μαλακία επιβάλλεται να ζητούμε/ κόβουμε απόδειξη.
  Τουλάχιστον μέχρι ο υπουργός να στείλει την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο

 10. Στέλιο 😆

  *

  “Τό σπουδαίον είνε να γνωρίζη κανείς την αλήθειαν και να ατενίζη τα πράγματα κατα πρόσωπον…….
  Είμεθα εκ των φρονούντων ότι, εις τα ζητήματα αυτά, δεν είνε τα φως το οποίο βλάπτει, αλλ’ ο τρόπος με τον οποίον τό δέχεταί τις.
  Τό έργον είνε διηρημένον εις τρία κεφάλαια.
  Το πρώτον αφιερούται εις τον αυνανισμόν, τό δεύτερον εις τάς ονειρώξεις και το τρίτον εις τήν σπερματόρροιαν.
  Σκοπός τού βιβλίου μας κύριος είνε να διαφωτίσωμεν τούς γονείς , τους διδασκάλους περι του ρόλου, τον οποίον έχουν εις την προφύλαξιν τής νεολαίας απο την κακήν έξιν και την καταπολέμησιν τών συνεπειών και κυνδίνων τού αυνανισμού. Επίσης να υποδείξωμεν εις την νεολαίαν μας τούς σοβαρούς κινδύνους ούς εγκλείει τό ολέθριον πάθος δια την ψυχικήν, σωματικήν και ηθικήν υγεία της και να την προφυλάξωμεν απο τούς κινδύνους του αυνανισμού.”
  Αθήναι τη 1 Ιανουαρίου 1927
  Μ ΜΩΥΣΕΙΔΗΣ
  Ιατρός.

  Όλο το επιστημονικό έργο αποκλειστικά από το καρνάγιο 🙂 :

  Click to access syggramma.pdf

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: