ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ Κίνδυνοι/προφύλαξις/θεραπεία

από kapetanios

«Δια της αναγνώσεως ενός έργου περι αυνανισμού ουδέποτε έγινέ τις αυνανιστής’ το εναντίον είναι αληθές, κοι οι περισσότεροι αυνανισταί τρομάζουν περι της περαιτέρω εξασκήσεως του πάθους τούτου εάν αι ολέθριοι τούτου συνέπειαι εκτεθώσιν σαφώς»
Rohleder


«Τό σπουδαίον είνε να γνωρίζη κανείς την αλήθειαν και να ατενίζη τα πράγματα κατα πρόσωπον…….
Είμεθα εκ των φρονούντων ότι, εις τα ζητήματα αυτά, δεν είνε τα φως το οποίο βλάπτει, αλλ’ ο τρόπος με τον οποίον τό δέχεταί τις.
Τό έργον είνε διηρημένον εις τρία κεφάλαια.
Το πρώτον αφιερούται εις τον αυνανισμόν, τό δεύτερον εις τάς ονειρώξεις και το τρίτον εις τήν σπερματόρροιαν.
Σκοπός τού βιβλίου μας κύριος είνε να διαφωτίσωμεν τούς γονείς , τους διδασκάλους περι του ρόλου, τον οποίον έχουν εις την προφύλαξιν τής νεολαίας απο την κακήν έξιν και την καταπολέμησιν τών συνεπειών και κυνδίνων τού αυνανισμού. Επίσης να υποδείξωμεν εις την νεολαίαν μας τούς σοβαρούς κινδύνους ούς εγκλείει τό ολέθριον πάθος δια την ψυχικήν, σωματικήν και ηθικήν υγεία της και να την προφυλάξωμεν απο τούς κινδύνους του αυνανισμού.»
Αθήναι τη 1 Ιανουαρίου 1927
Μ ΜΩΥΣΕΙΔΗΣ
Ιατρός.

όλο το «έργον» ΕΔΩ
(θέλει λίγο υπομονή )

Σε pdf νομίζω οτι κατεβαίνει γρηγορότερα
Επιστημονικοί αυνανισμοί

Αρέσει σε %d bloggers: