Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα

από kapetanios

1224220956jpg

Η παρούσα μελέτη αποτελεί προϊόν της Δράσης 18 του έργου «Άλκηστις», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL.
Υπεύθυνος φορέας για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης είναι το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε).

«..Οι μονογονεϊκές οικογένειες στην Ελλάδα είναι ένα θέμα που παραμένει στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης, ακόμη και της ακαδημαϊκής έρευνας, παρόλο που αποτελεί μια απτή και διευρυνόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Η περιορισμένη έρευνα στο πεδίο αυτό στηχώρα μας, ωστόσο, υποδεικνύει κάποιες συγκλίνουσες διαπιστώσεις 1(πχ. Μουρίκη, 2006) ως προς τα εξής:
􀂈 Οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν μια αόρατη και λανθάνουσα δεξαμενή δημιουργίας και αναπαραγωγής κοινωνικού αποκλεισμού.

􀂈 Η μορφή αυτή της οικογένειας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητικές τάσεις και στη χώρα μας, λόγω αλλαγών στη μορφή και τη σύνθεση της οικογένειας.
􀂈 Είναι μια ομάδα αναμφισβήτητα αδικημένη από άποψη πολιτικών στήριξης και παροχής κοινωνικής προστασίας.
􀂈 Η μονογονεϊκότητα ως οικογενειακή κατάσταση παραμένει ένα θέμα ταμπού σε μια περίοδο επιστροφής στις παραδοσιακές «οικογενειακές αξίες»…»

Διαβάστε όλη την μελέτη

Και ένα παράδειγμα επιδοματικής πολιτικής στην Δανία:

( σχετική συγκριτική μελέτη επιδοματικής πολιτικής σε επίπεδο πτυχιακής μεταξύ της Δανίας και της Ελλάδος , τμήμα της οποίας είναι και το παρακάτω απόσπασμα, ΕΔΩ )

» Επιδοματική πολιτική:

􀀹Το βασικό παιδικό επίδομα:

Παρέχεται σε μόνους γονείς και οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναιmother1 συνταξιούχοι. Το επίδομα είναι 3.916 DK (κορώνες Δανίας) το μήνα (509 €).

􀀹Επιπρόσθετο παιδικό επίδομα:

Παρέχεται ως επιπρόσθετο στο βασικό παιδικό επίδομα σε μόνους γονείς με ανήλικα παιδιά που διαμένουν στην ίδια με αυτούς κατοικία και ανέρχεται στο ποσό το 3.980 DK ετησίως (517 €) ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών.

􀀹Ειδικό παιδικό επίδομα:

Καταβάλλεται σε παιδιά που έχουν χάσει τον ένα ή και τους δύο γονείς τους ή όταν δεν έχει αναγνωριστεί η πατρότητα. Ειδικό επίδομα παρέχεται σε παιδιά και σε περιπτώσεις που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι συνταξιούχοι αλλά και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 11.280 DK ετησίως (1.464 € ) ποσό που καταβάλλεται στο διπλάσιο σε παιδιά ορφανά.

􀀹Επιπρόσθετο επίδομα 43 € μηνιαίως για κάθε παιδί μονογονεϊκής οικογένειας και 43 € το μήνα για κάθε νοικοκυριό με αρχηγό μόνο γονέα με κατάθεση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης κάθε χρόνο.

􀀹 Οικονομική βοήθεια παρέχεται σε μόνους γονείς με περιορισμένες ικανότητες εργασίας σε συνδυασμό με άλλες παροχές επαγγελματικής αποκατάστασης..»

Αρέσει σε %d bloggers: